Webhooks

Webhooks

Met de Module Webhooks zorg je voor een koppeling tussen jouw telefonie en het internet. Deze module wordt voornamelijk gebruikt voor drie doeleinden: CRM-integratie, schakelen op basis van een externe database en het doormeten van online marketing campagnes (Google Analytics).

icon

Webhook aanmaken

 • Klik op toevoegen en ga akkoord met de kosten.
 • Geef een naam en een beschrijving aan de Webhook, bijvoorbeeld ‘CRM-koppeling.’
 • Selecteer welk nummer de ontvanger van de oproep als nummerweergave te zien krijgt, dit doe je bij doorgeven van nummerweergave. Kies uit ‘Nummer van de beller’, ‘Gebelde nummer’ en ‘Onderdrukt (privacy).’
 • Vul bij de URL-template de URL in die aangeroepen moet worden bij een inkomende oproep.
 • Voor verdere uitleg over het inrichten van je Webhooks kijk je op de technische wiki.

Velden

Naam: de naam van de webhook die wordt gebruikt om te selecteren in het belplan.

Beschrijving: puur administratief voor het overzicht; verder niet van belang voor het functioneren van de webhook.

Doorgeven van nummerweergave: hiermee kan worden geselecteerd welk nummer de ontvanger van het gesprek als nummerweergave te zien krijgt. Je hebt de keuze uit "Nummer van de beller", "Gebelde nummer" en "Onderdrukt (privacy)".

URL-template: het meest ingewikkelde veld van het formulier. De help-tekst in het formulier geeft al enige uitleg. Dit veld specificeert hoe de door de webhook aan te roepen URL eruit moet zien. Er kunnen 4 variabelen worden ingevoerd in de URL-template:

 • {code}: de cijfercode die door de beller wordt ingevoerd (zie "Gebruik IVR" hieronder)
 • {did}: het gebelde nummer
 • {callerid}: het caller-ID van de beller
 • {callername}: de naam van de beller, indien aanwezig.

Gebruik keuzemenu: vink dit aan als je wilt dat een beller een cijfercode moet invoeren om verder te kunnen. Nadat dit is aangevinkt worden 5 extra velden zichtbaar:

Timeout: vul hier het aantal seconden in dat de beller heeft om zijn of haar cijfercode in te voeren

Aantal pogingen: vul hier het aantal pogingen in dat de beller heeft om de cijfercode correct in te voeren

Beginbericht: selecteer hier de AudioMessage die wordt afgespeeld zodra de beller naar deze webhook wordt gerouteerd.

Fout bericht: selecteer hier de AudioMessage die wordt afgespeeld als de beller een onjuiste cijfercode heeft ingevoerd.

image
icon
Een eenvoudig voorbeeld van zo'n URL-template is bijvoorbeeld:

http://webrouting.voipgrid.nl/test.py?code={code}&callerid={callerid}

image

Timeout-bericht: selecteer hier de AudioMessage die wordt afgespeeld als het aantal seconden dat bij Timeout is ingevoerd wordt overschreden.

icon

Webhooks in het belplan instellen

 • Druk op de plus, er verschijnt een extra stap in beeld.
 • Selecteer bij de zojuist toegevoegde stap webhook en kies vervolgens de juiste webhook.
 • Er wordt een aantal substappen aangemaakt:
  • HTTP en keuzemenu gelukt: de substappen hierin worden uitgevoerd als de webhook de juiste waarden heeft teruggegeven en de beller eventueel een juiste code heeft ingetoetst
  • HTTP of keuzemenu mislukt: in overige gevallen worden de substappen hierin uitgevoerd.
image
icon

Variabele callernaam

De callernaam - de naam van de beller die de gebelde in zijn of haar scherm ziet - kan op 3 manieren worden gemanipuleerd:

webhook: stel de callernaam in op de waarde die door de webhook is teruggegeven:

 • Zet ervoor: vul in het tekstveld in de routeerstap een tekst in die voor de callernaam wordt geplaatst
 • Vervang: vul in het tekstveld in de routeerstap een tekst in: dit wordt nu de callernaam.
image
image
icon

Variabele eindbestemming

Als de webhook een eindbestemming heeft teruggegeven, dan kan hiernaar worden doorgeschakeld door in de routeerstap "Variabele eindbestemming" (onder het webhook-kopje) te selecteren:

image

Feedback die je het systeem kunt geven

icon

De feedback die je het systeem kunt geven is:

Status

 • ACK -> invoer is goed
 • NAK -> invoer is niet goed
 • ERR -> er is iets fout gegaan

Destination

Gebruikt voor het doorschakelen naar een andere eindbestemming: Een voorbeeld:

Callername

Gebruik als je de naam van een beller, of de status van een gesprek (keuze uit een IVR) weer wilt geven in een VoIP toestel:

Een voorbeeld: een HTTP aanroep is succesvol afgevangen. Feedback wordt:

status=ACK
status=ACK&destination=%2B31502102544
status=ACK&destination=215
status=ACK&callername=VoIPGRID

Veel gekozen toepassing

De module webhook wordt voornamelijk gebruikt voor een aantal doeleinden. CRM integratie, Schakelen op basis van externe database, het doormeten van online marketing (Google adwords) campagnes en het ontvangen van een e-mail bij een gemiste oproep.

CRM integratie

Op het moment dat er een gesprek binnenkomt geven wij een puls af aan het CRM pakket. In deze puls zitten nummer van de beller, indien bekend, en het gebelde nummer. De klant geeft de naam wat moet worden weergegeven terug aan ons systeem en laten deze naam zien in het scherm van het VoIP toestel.

Optioneel kun je ook het CRM een "klantkaart" laten tonen op basis van het binnenkomende gesprek, maar dat is intelligentie die in het CRM pakket aanwezig moet zijn.

Een voorbeeld hiervan is te vinden op de Webhooks voorbeelden pagina.

Schakelen op basis van externe database

Wij kunnen binnenkomende doorschakelen naar een door een extern systeem teruggegeven telefoonnummer. Dit kan op basis van

 • Het nummer van de beller
 • Het gebelde nummer
 • Een ingegeven pincode

Doormeten van telefoongesprekken in Google Analytics

Bij het doormeten van telefoongesprekken heb je een blok nummers nodig. Aan iedere campagne wijs je een apart nummer toe. Met een blok van 10 nummer kun je 10 campagnes tegelijkertijd doormeten.

Op het moment dat een klant belt naar een nummer uit het blok roepen wij een url aan met daarin het gebelde nummer (de campagne) en het nummer van de beller (indien beschikbaar). Onze puls verwerkt geen javascript en soortgelijke dus nadat de url is geopend zal zelf een stukje code moeten aanroepen wat zorgt voor de werkelijke meting van de conversie.

Nadat de URL is aangeroepen schakelen we het gesprek door naar het nummer van het bedrijf en de campagne is doorgemeten.

E-mail ontvangen bij een gemiste oproep

Wanneer er een oproep gemist wordt, kan het handig zijn het telefoonnummer van de beller in een e-mail, smsbericht of via bijvoorbeeld Slack te ontvangen waarin datum, tijdstip en gebelde nummer worden vermeld. Zie Webhooks voorbeelden voor een uitgewerkt voorbeeld via een Zapier koppeling met webhooks.

VIP pincode

Het is mogelijk met de webhook om klanten een bepaalde VIP code te geven voor bijvoorbeeld een storingslijn. Hoe dit werkt kun je lezen op de VIP pincode pagina.

Via Zapier naar 300+ andere webapplicaties

De webhook koppel je eenvoudig aan Zapier. Zapier maakt het net als IFTTT (If this then that) mogelijk om systemen met elkaar te integreren.

Dat betekent dat een actie in de ene webdienst, zorgt voor een trigger in de andere, waardoor er een actie in gang gezet wordt. Zapier koppelt onder andere aan Slack, Gmail, Google Calendar, Zendesk, Mailchimp, Evernote, Dropbox en vele andere.

✍️
Ich habe ein Feedback zu den Hilfeseiten.

Updates

Wir arbeiten ständig an unserer Plattform und anderen Produkten. Hier findest du alle Updates

Verbesserungen

Wir entwickeln für und mit dir als unseren Kunden. Jedes Feedback ist uns willkommen. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, wie wir unser Produkt verbessern können, melde dich bitte hier.

Kontakt Die Anleitungen helfen dir nicht weiter? Dann nimm gerne Kontakt mit uns auf! Per E-Mail (support@voys.de) oder telefonisch 030 726 210 990